Święty Michał Archanioł

Rycerstwo Św. Michała Archanioła
http://www.youtube.com/watch?v=G6tejZzW4hU   
                          

   Święty Michale Archaniele - módl się za nami


O pełen blasku i mocy Wodzu wojsk anielskich, bądź nam pomocą i wsparciem w dążeniu do wiecznego zbawienia. Wybaw nas od wszelakich nieszczęść i zachowaj od każdego zła, a przede wszystkim od niemoralności i upadku obyczajów. Spraw abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, i cie¬szyli się Twoim potężnym orędownictwem.
(Akatyst ku czci św. Michała Archanioła z liturgii bizantyńskiej).


zdjęcie z I Rycerskiej Pielgrzymki 13-19 luty 2011r do Włoch
tu zakończenie Drogi Krzyżowje w Sanktuarium Ojca Pio
 

Jest to ruch apostolski, który został powołany do istnienia 15 sierpnia 1994 r. przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Ruch ten zrzesza setki osób świeckich do walki ze złymi duchami. Rycerstwo posiada także aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary. Patronem Rycerstwa jest Św. Michał Archanioł.

Zadaniem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez szatana.
Za przykładem Chrystusa mamy atakować szatana, a nie czekać, aż on nas zaatakuje, skrępuje i zniewoli duchowo. Okażmy się dojrzałymi członkami Mistycznego Ciała! Nie miejmy nic wspólnego z szatanem i odpędzajmy go od siebie i innych duchową bronią prostego egzorcyzmu. Niech czynią to wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza kapłani i osoby zakonne.

Wstępując w szeregi Rycerstwa i przyjmując pomoc Wodza Aniołów,
weź udział w walce z szatanem!

Kto chce być członkiem Rycerstwa, winien wypełnić przesłany przez Centralę kwestionariusz, następnie po zapoznaniu się ze Statutem, zgłosić pisemnie wolę przynależenia do Rycerstwa i chęć wypełniania zobowiązań zawartych w niniejszym Statucie , o których za chwilę, Kwestionariusz można zabrać do wypełnienia.

Z zasady nie przyjmuje się do Rycerstwa tych, którzy już należą do innych ruchów apostolskich, grup modlitewnych, czy różnych wspólnot kościelnych, z praktycznego powodu braku potem sił i czasu do właściwego wykonywania zobowiązań rycerskich. Gdy zgłaszający się kandydat, przynależąc do innego ruchu apostolskiego, okazuje jednak dobrą wolę do przyjęcia i wykonywania obowiązków Rycerza, o jego przyjęciu zadecyduje Animator Generalny Rycerstwa.

Nie przyjmuje się do Rycerstwa osób niezrównoważonych, chorych psychicznie i tych, którzy nie chcą zrezygnować z różnych nałogów i zniewoleń (por. art. 5).

W czasie swojej próby kandydat powinien uczęszczać na zebrania miesięczne Zastępu Rycerzy, znajdującego się na terenie Parafii, lub dojeżdżać do pobliskiej miejscowości, w której on istnieje. Kandydat winien zaprenumerować dwumiesięcznik Któż jak Bóg oraz podjąć się prostego apostolstwa rozprowadzania w swojej miejscowości przynajmniej 3 egzemplarzy wspomnianego pisma. 


Przyjęcie do Rycerstwa dokonuje się, zgodnie z rytmem, z zasady raz do roku, 15-go sierpnia, po uprzednim uczestniczeniu kandydatów w Dniu Skupienia, zorganizowanego w przededniu uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, w którym to dniu Rycerstwo otrzymało zatwierdzenie w 1994 roku. Po złożeniu przyrzeczenia Rycerz otrzymuje legitymację i zostaje wpisany do Księgi Rycerstwa.
a) W poszczególnych przypadkach przyjęcie do Rycerstwa może dokonać się w Centrali Rycerstwa lub w Parafii kandydata. Decyduje o tym Animator Generalny. U nas było by to 20 września br podczas jednodniowych Rekolekcji Anielskich prowadzonych przez Animatora Generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza.

Podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem Rycerze św. Michała Archanioła powinni wyzwalać się z wszelkich nałogów i uzależnień, np. z nadużywania napojów alkoholowych, palenia papierosów itp.

Każdego dnia Rycerz odmawia egzorcyzm prosty w dowolnym czasie i w dowolnej intencji.

W każdy piątek, między godziną 21.00 a 24.00, Rycerz ma odmówić trzy proste egzorcyzmy:
a) za Kościół katolicki,
b) za Polskę (W innych krajach: za swoją ojczyznę),
c) za cały świat.
Powinien odmówić także Modlitwę o zwycięstwo nad Szatanem.

W każdym piątek Rycerze poszczą o chlebie i wodzie. Gdyby któryś z nich nie mógł tego uczynić, niech w tym dniu spełni jakiś dobry uczynek względem bliźnich. Rycerze często praktykują dziewięciodniowy post połączony z Nowenną do Św. Michała Archanioła w intencji bliźnich zniewolonych nałogami.

Z Ewangelii Mateusza Rozdział 17: 14 Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, 15 prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. 16 Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». 17 Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć?9 Przyprowadźcie Mi go tutaj!» 18 Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. 19 Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» 20 On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. 21 <Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem

  

W każdy piątek, przynależący do Rycerstwa winien uczestniczyć w sposób pełny we Mszy św. łącząc swoje trudy, cierpienia i przeciwności z cierpieniami i śmiercią Jezusa Chrystusa, mają wynagradzać sprawiedliwości Bożej za grzechy swoje i grzeszników oraz wypraszać im nawrócenie się.

Rycerze uczestniczą obowiązkowo w miesięcznych spotkaniach modlitewnych zwanych chórami uwielbienia, lokalnego Zastępu Rycerzy. Zachęca się Rycerzy poszczególnych Zastępów, o ile pozwolą im na to ich obowiązki, do cotygodniowej modlitwy chóru uwielbienia. Podczas spotkań Rycerze odmawiają swoje przyrzeczenia rycerskie wg reguły podanej przez Centralę Rycerstwa.

W duchu wzajemnego wspomagania się, każdy Rycerz odmawia codziennie modlitwę Dostojna Królowo Niebios, w intencji wszystkich członków Rycerstwa, a raz na tydzień, w dowolnym dniu, odmawia egzorcyzm prosty, odrzucając złe duchy od wszystkich Rycerzy.

Rycerze prowadząc intensywne życie duchowe, starają się różnymi sposobami szerzyć cześć św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. W tym celu sami będą pogłębiać duchowość Aniołów, czytając Pismo święte, dwumiesięcznik Któż jak Bóg oraz inne książki religijne, zalecane przez Centralę Rycerstwa.

Spotykając ludzi kuszonych lub czyniących źle, Rycerz, mocą Chrystusa, odmawiając spontaniczny egzorcyzm prosty, winien odpędzać od nich złe duchy.

Do uroczystości dorocznej św. Michała Archanioła, obchodzonej w dniu 29 września, każdy Rycerz przygotowuje się 9-dniową Nowenną, odprawianą indywidualnie lub wspólnie z Zastępem Rycerskim. Za zgodą ks. Proboszcza, w sam dzień święta, Zastęp organizuje zewnętrzną celebrację, np. w postaci modlitwy, zamówionej Mszy św., odmawiania Koronki anielskiej, śpiewania Godzinek do św. Michała Archanioła, procesji.

Wszyscy Rycerze przynależą do duchowej Rodziny Michalickiej i mają udział w jej dobrach duchowych. W szczególności uczestniczą w owocach:
a) Mszy świętych, odprawianych w każdy pierwszy wtorek miesiąca, we wszystkich zorganizowanych Ośrodkach apostolskiego ruchu Czcicieli św. Michała Archanioła.
b) Codziennych modlitw członków Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.
c) Codziennej modlitwy Dostojna Królowo Niebios.

Za zmarłych rycerzy odprawiane są następujące modły:,
a) Moderator Generalny apostolskiego ruchu Czcicieli Św. Michała Archanioła odprawia Msze święte gregoriańskie w miesiącu listopadzie także za dusze wszystkich zmarłych Rycerzy.
b) Animator Generalny Rycerstwa odprawia Mszę św. za duszę zmarłego Rycerza, po otrzymaniu wiadomości o jego śmierci.


 

Centrala Rycerstwa posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia Św. Michała Archanioła: ul. Piłsudskiego 250, 05-261 Marki-Struga.

Animatorem Generalnym Rycerstwa jest Ks. Piotr Prusakiewicz Redaktor Naczelny czasopisma Któż Jak Bóg

Kontakt:

mail: ktozjakbog@religia.net telefon 0-22 - 781 14 20

Strony Internetowe:

1. www.kjb24.pl/

2. www.rma.duszpasterstwa.bielsko.pl